Завршна конференција за новинаре у оквиру пројеката „Кроз културу и туризам за боље партнерство”

Завршна конференција за новинаре, која се организује у оквиру пројеката „Кроз културу и туризам за боље партнерство” биће одржана у уторак 14. октобра 2014. године са почетком у 12:00  часова у црквеном комплексу у Јабланици.

Пројекат "Кроз културу и туризам за боље партнерство" у завршној фази

У просторијама Туристичке организације Златибор,  у уторак 23. септембра, одржана је пресконференција у оквиру пројекта прекограничне сарадње „Кроз културу и туризам за боље партнерство“. Прojeкaт je финaнсирaн oд стрaнe EУ крoз Прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Црнa Гoрa, a спрoвoдe гa Tуристичкa oргaнизaциja Злaтибoр сa стрaнe Рeпубликe Србиje и  Eпaрхиja Будимљaнскo-никшићкa и Tуристичкa oргaнизaциja Плужинe сa стрaнe Црнe Гoрe.

Конференцијa за новинаре - Кроз културу и туризам за боље партнерство

Конференцију за новинаре, која се организује у оквиру пројеката „Кроз културу и туризам за боље партнерство” биће одржана у уторак 23. септембра 2014. године са почетком у 10.00 часова у ресторану ученика Угоститељско туристичке школе, на Златибору, Миладина Пећинара 2

Pages