Предвиђене активности

Разултат 1: Унапређене људских и институционалних капацитета капацитета и успостављене инстиуционалне сарадње  прекограничних партнера у сектору туризма.   

Активности:
1.1. Одражавање 3 једнодневих едукативних предавања и  обука за полазнике курса на теме: припрема и вресте сувенира, пријем и анимација туриста (посетилаца), значај удруживања у туризму, креирање сопственог посла у туризму,
1.2. Обилазак туристичких локлалитета и примера успешних домаћинстава руралног туризма на Златибору за полазнике курса из Бијелог Поља и Плужина,
1.3. Израда програма/стратегије развоја туризма општине Плужине
1.4.Успостављање туристичког информационог система на Златибору.

Разултат 2:  Ревитализација културно-историјских споменика Златибора, Бијелог Поља и Плужина и њихово сврставање у функцију туристичке понуде прекограничног подручја.   

Активности:
2.1. Реконструкција и ревитализација помоћних објеката црквеног коплекса Јабланица на Златибору (собрашица и уређење зграде црквеног дома),
2.2. Реконструкција јужне куле цркве Св Петра у Бијелом Пољу,
2.3. Уређење видиковца манастирског комплекса Заграђе у Плужнама.

Разултат 3:  Промоција резулта пројекта и туристичких локлалитета обухваћених пројектом.   

Активности:
3.1. Организација и одржавање осам заједничких преса конференција,
3.2. Израда промотивних материјала (,фасцикле,нотеси,хемијске оловке, индетификационе картице и сл.),
3.3. Израда туристичког пропагнадног материјла (флајери, брошуре и сувенири туристичких локлалитета),
3.4  Израда веб сајта пројекта.