Програм прекограничне сарадње

Oбласт која испуњава услове овог Прекогранmapaичног програма на страни Србије обухвата површину од 10.063 км2 (што чини 11% њене територије) и има 604.626 становника, а на страни Црне Горе обухвата површину од 9.369 км2 (што чини 68% њене територије) и има 270.161 становникa.

Област која испуњава услове има укупну површину од 19.432 км2 и 874.787 становника. Дужина границе између ове две државе износи 249,5 км. Највећи део границе чини копнена граница која се пружа кроз планинску област, док мањи део чини речна граница.Област која испуњава услове у Србији обухвата два округа, Рашки и Златиборски округ , који заједно имају 15 општина. У Црној Гори област обухваћена Програмом обухвата 12 општина које испуњавају услове и три придружене општине.


Више о програму >> http://www.cbcsrb-mne.org