Пројектни тим Црна Гора

Пројектни тим Црне Горе:

Коста Дојић – Координатор
Милијанка Пешић – асистент за набавку и извештај
Вукајло Ћорић – асистент за логистику
Данило Зиројевић – асистент за финансије