Пројектни тим ТО Златибор

Пројектни тим ТО Златибор:

- Дарко Ђуровић, менаџер пројекта
- Арсен Ђурић, менаџер пројекта
- Јелица Тошић, члан тима ТО Златибор
- Марина Раковић, сарадник у области финансија
- Слободан Митровић, асистент задужен за јавне набавке и извештавање
- Нинко Михаиловић, асистент задужен за логистику